Najmniejsze stworzenia na świecie

Zwierzęta – nieodłączny element naszego świata. Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez jakiegoś pupila: kota, psa, chomika czy rybek. Jest to królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne. Są najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.

Najstarsze znaleziska kopalne zwierząt – morskie zwierzęta o miękkich ciałach – pochodzą z końca prekambruneoproterozoiku (fauna ediakarańska – 630 do 542 mln lat temu), natomiast skamieniałości strunowców – z kambru i ordowiku. W kambrze, około 500 mln lat temu, występowali już przedstawiciele wszystkich znanych obecnie typów bezkręgowców.

© 2013-2022 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl